20 februari 2023 till 1 februari 2024 kl. 07.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning- Holarna

En vattenavstängning kommer att utföras i Holarna, Malung då vi upptäckt en vattenläcka. Fastigheter i närliggande områden kan även de bli drabbade av tryckförändringar och missfärgat vatten när vi sedan sätter på vattnet igen. Rådet är att spola försiktigt med kallt vatten tills missfärgningen försvinner.

Berört område: Thorolfsvägen, Kajsavägen, Piltvägen, Lindsberg, Helgevägen, Markusvägen och intilliggande områden.

Påbörjas: Måndag den 20 februari kl. 08:00

Åtgärdat: Måndag den 20 februari kl. 18:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580