31 januari 2023 till 31 januari 2024 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Stöten

Fortsatt störningar i vattenleveransen för boende i och omkring området Ranchen. Vi undersöker problemet och hoppas kunna åtgärda driftstörningen så fort som möjligt.

Berört område: Ranchen, Stöten

Påbörjas: Tisdag den 31 januari kl. 10:00

Åtgärdat: Ej åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580