31 januari 2023 till 31 januari 2024 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Läcksökning - Öje

Just nu har vi högre vattenförbrukning än vanligt i Öje och misstänker en vattenläcka. Vi behöver stänga av vattnet till och från för att kunna lokalisera läckan, som innebär störningar i vattenleveransen för boende i Öje.
Vi uppmanar fastighetsägare att titta över sina vattenledningar i obebodda hus och rapportera om det finns läckor. Meddela oss gärna om ni uppmärksammar större vattenansamlingar.

Berört område: Öje

Påbörjas: Tisdag den 31 januari kl. 13:00

Åtgärdat: Ej åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580