25 januari 2023 till 31 januari 2024 kl. 12.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Malung

En vattenavstängning kommer att utföras på Bandyvägen i Malung idag på grund av reparation av en vattenläcka. Berörda fastigheter har fått information av oss om vattenavstängningen. Fastigheter i närliggande områden kan även de bli drabbade av tryckförändringar och missfärgat vatten när vi sedan sätter på vattnet igen. Rådet är att spola försiktigt med kallt vatten tills missfärgningen försvinner.

Berört område: Bandyvägen, Malung

Påbörjas: Onsdag den 25 januari kl. 14:00

Åtgärdat: Torsdag kl. 08:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580