24 januari 2023 till 31 januari 2024 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Malung

Läckan i Grimsmyrheden är åtgärdad och vattnet är på igen. Efter ett reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna inte bara för berörda fastigheter utan även för boende i närliggande områden. Det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten tills vattnet blir klart igen.

Vi har hittat en vattenläcka i Grimsmyrheden, Malung och personal är på plats för att laga läckan. För att kunna laga läckan kommer vi att behöva stänga av vattnet i området. Vi råder om att tappa upp vatten för användning under dagen då vi inte vet hur lång tid det kommer ta att laga läckan. Vi arbetar för att få tillbaka vattnet så fort som möjligt. Vatten finns även att hämta vid Tällbyns reningsverk. Ta med egna behållare för att fylla på med.

Berört område: Grimsmyrheden, Malung

Påbörjas: Tisdag den 24 januari kl. 13:00

Åtgärdat: Tisdag den 24 januari kl. 20:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580