20 januari 2023 till 30 januari 2024 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Öje

Det pågår en vattenläcka i Öje just nu och vår personal är på plats för att lokalisera läckan. Vi kommer att behöva stänga av vattnet till och från för att kunna hitta läckan och sedan åtgärda den. Boenden i Öje kan uppleva tryckförändringar och missfärgat vatten under tiden.

Berört område: Öje

Påbörjas: Fredag den 20 januari kl. 09:00

Åtgärdat: Åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580