17 januari 2023 till 30 december 2023 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Risätra

På grund av reparationsarbete av en vattenläcka kommer vi att behöva stänga av vattnet i vissa delar av Risätra imorgon. Berörda fastigheter har fått information om vattenavstängningen. Boende i närliggande områden kan även de uppleva störningar i form av dåligt tryck eller missfärgat vatten.

Berört område: Risätra, boende på Lybergsvägen och Östra Lillmon

Påbörjas: Onsdag den 18 januari kl. 07:30

Åtgärdat: Onsdag den 18 januari kl.17:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580