26 december 2022 till 30 december 2023 kl. 00.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Limedsforsen

Just nu pågår en driftstörning i Limedsforsen. Personal är på plats för felsökning. Vi uppdaterar här så fort vi får mer information.

Berört område: Limedsforsen

Påbörjas: Måndag 26 december kl. 14:00

Åtgärdat: Åtgärdat

-Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580