19 december 2022 till 30 december 2023 kl. 16.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Trolig vattenläcka - Yttermalung

I Yttermalung har vattenförbrukningen ökat sedan helgen. En trolig anledning är sönderfrusna vattenledningar. Vi uppmanar fastighetsägare att titta över sina vattenledningar i obebodda hus och rapportera om det finns läckor.

Berört område: Yttermalung, ej Sillerön

Påbörjas: Lördag den 17 december

Åtgärdat: Åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580