20 december 2022 till 22 december 2023 kl. 00.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning- Fermvägen

På grund av underhållsarbete behöver vi stänga av vattnet till och från i området under dagen. Dåligt tryck och missfärgningar kan förekomma under arbetstiden.

Berört område: Fermvägen och närliggande områden

Påbörjas: Tisdag den 20 december kl.10:00

Åtgärdat: Tisdag den 20 december kl.19:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580