31 oktober 2022 till 31 oktober 2023 kl. 12.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Ledningsförnyelse - Grimsåker

Vamas arbetar ständigt med att förnya ledningar som finns i marken för att säkerställa en fortsatt god leverans av både dricksvatten och spillvatten till de som är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Från och med vecka 43 påbörjas ledningsförnyelse i Grimsåker där vi under arbetets gång kommer att behöva stänga av vattnet till och från. Det kan medföra missfärgat vatten som enkelt åtgärdas med att försiktigt spola kallt vatten.

Berört område: Grimsåker och kringliggande områden

Påbörjas: Vecka 43

Åtgärdat: Vecka 49

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580