6 december 2022 till 6 november 2023 kl. 07.00-00.00

Vattenläcka - Sälen

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen för boende längs Jonsbovägen samt Hagvägen. Även kunder i intilliggande områden kan beröras.

Berört område: Jonsbovägen & Hagvägen

Påbörjas: Tisdag den 6 december kl. 07:00

Åtgärdat: Tisdag den 6 december kl.16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580