15 november 2022 till 14 november 2023 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Backbyn

På grund av underhållsarbete kommer vi behöva stänga av vattnet den 17 november. Berörda fastigheter kommer att få information så att vatten hinner tappas upp för brukning under dagen. Områden som kan bli drabbade är boende i Backbyn och delar av centrala Malung. Tryckförändringar och missfärgning av vattnet kan förekomma under och efter arbetstiden.

Berört område: Backbyvägen, Gärdevägen, Ringvägen

Påbörjas: Den 17 november kl. 08:00

Åtgärdat: Den 17 november kl.16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten tills det ser klart ut igen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580