27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning avfall - Ombyggnation av
väg 66

I samband med ombyggnation av väg 66, sträckan Östra Tandö - Bu kan avfallshanteringen komma att påverkas

Berört område: Östra Tandö - Bu

Påbörjas: Måndag den 6 september

Åtgärdat: Ej åtgärdat

I samband med ombyggnationen kan det vara svårt att nå vissa fastigheter för att hämta mat- och restavfall. Om ditt kärl blir fullt på grund av utebliven tömning ber vi dig kontakta Vamas kundservice för att se på möjligheter till att få ditt avfall hämtat så snart som möjligt.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580