27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Ombyggnation av väg 66

I samband med ombyggnation av väg 66, sträckan Östra Tandö - Bu, har även Vamas påbörjat ledningsarbete för att flytta och förnya ledningar i området. Vi kommer att behöva stänga av vattnet till och från under arbetets gång och boende i närheten av bygget kan bli drabbad av driftstörningar i vattenleveransen.

Berört område: Östra Tandö - Bu

Påbörjas: Tisdag den 27 april kl. 10:00

Åtgärdat: Ej åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580