26 oktober 2022 till 31 oktober 2023 kl. 12.00-00.00

Driftstörning - Stöten

På grund av underhållsarbete som pågått under veckan så kan en del driftstörning kvarstå i område kring Stöten. Vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Berört område: Stöten

Påbörjas: Tisdag den 26 oktober kl.12:00

Åtgärdat: Tisdag den 26 oktober kl.12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580