27 september 2022 till 30 september 2023 kl. 14.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Underhållsarbete Stöten

På grund av underhållsarbete behöver vi stänga av vissa delar av ledningsnätet i Stöten under dagen. Områden som kan bli berörda är Ranchen, Varglyan och delar av Nordklint.

Berört område: Stöten

Påbörjas: Måndag den 24 oktober kl. 8:00

Åtgärdat: Tisdag den 26 oktober kl.12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580