7 oktober 2022 till 7 oktober 2023 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Försenad sophämtning

Sopbilen är på service så tömning av kärl sker lite senare än vanligt idag. Låt ditt kärl stå ute tills dess att det är tömt. Tack för förståelse!

Berört område: Albacken, Malung

Påbörjas: Den 7 oktober kl. 08:00

Åtgärdat: Den 7 oktober kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580