27 september 2022 till 30 september 2023 kl. 14.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Lima

På grund av grävarbete vid Lima handel kan boende i Lima uppleva dåligt vattentryck eller uteblivet vatten.

Berört område: Lima

Påbörjas: Tisdag den 27 september kl.15:00

Åtgärdat: Tisdag den 27 september kl.16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580