15 februari 2021 till 31 januari 2022 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka- Lima

På grund av en vattenläcka vid Lima handel kan boende i området kan uppleva dåligt vattentryck eller uteblivet vatten under tiden reparationen pågår.

Berört område: Lima

Påbörjas: Måndag 26 september kl 18:00

Åtgärdat: Måndag 26 september ca kl. 21:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580