27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Malungsfors Renspolning av vattenledningsnätet

Pollex AB kommer under augusti-september 2022 att utföra renspolning av vettenledningsnätet i Öje, Malungsfors och Yttermalung. Renspolningen kan medföra minskat vattentryck och missfärgat vatten. Fastigheter som berörs av vattenavstängning får information angående detta två till fyra dagar innan arbetet påbörjas.

Berört område: Malungsfors

Påbörjas: Måndag den 22 augusti

Åtgärdat: Fredag den 23 september

I området kan missfärgat vatten uppstå i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även visa sig utanför det område där spolning pågår. Undvik att dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning och tvätt.

Fastigheter i berörda områden kommer att få information i brevlådan dagarna innan spolningen påbörjas.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.


Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580 eller e-post kundservice@vamas.se