8 september 2022 till 31 augusti 2023 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott- Sälsätern

Torsdag den 8 september kl. 10:00-12:00 kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i området kring Sälsätern då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen.

Berört område: Sälsätern

Påbörjas: Torsdag den 8 september kl. 10:00

Åtgärdat: Torsdag den 8 september kl. 12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580