6 september 2022 till 31 augusti 2023 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Stöten

På grund av en avgrävd vattenledning vid Snövägen, Stöten kan boende kring området uppleva uteblivet vatten under reparationstiden. Vi jobbar med att åtgärda problemet så fort vi kan.

Berört område: Snövägen, Stöten

Påbörjas: Den 6 september kl. 10:00

Åtgärdat: Den 6 september kl. 15:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580