22 augusti 2022 till 31 augusti 2023 kl. 00.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Stängt på Malungs återvinningscentral vecka 34

Vi kommer att bygga om på Malungs återvinningscentral och måste därför hålla stängt under
vecka 34. Ombyggnationen görs för att skapa ett bättre trafikmönster samt öka trafiksäkerheten. Åtgärden som utförs är att förbättra körsträckan inne på området, reparera ojämnheter i väglaget och bredda infartsvägen.

Berört område: Malungs återvinningscentral

Påbörjas: Måndag den 22 augusti

Åtgärdat: Fredag den 26 augusti

Lördag den 27 augusti har vi öppet igen under ordinarie öppettider.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580