12 april 2021 till 12 april 2022 kl. 15.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Sillerö

Tisdag den 24 maj kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i området kring Sillerö då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 10:00-11:00

Berört område: Sillerö

Påbörjas: Tisdag den 24 maj kl. 10:00

Åtgärdat: Tisdag den 24 maj kl. 11:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580