27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Lindvallen

På grund av underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet i området kring Tjäderåsvägen mellan kl 09.00-14.00. Fastigheter i omkringliggande områden kan uppleva störningar i form av dåligt tryck eller missfärgat vatten.

Berört område: Lindvallen

Påbörjas: Onsdag den 18 maj kl. 09:00

Åtgärdat: Onsdag den 18 maj kl. 14:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580