27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Lindvallen

På grund av service och underhållsarbete i området kring Sälfjällstorget/Frostslingan kan det förekomma driftstörningar i vattenleveransen i form av dåligt tryck och missfärgningar för fastigheter i omkringliggande områden.

Berört område: Lindvallen

Påbörjas: Tisdag den 17 maj

Åtgärdat: Tisdag den 17 maj

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580