15 juni 2021 till 15 juni 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Risätra/norra Heden

Fastigheter är utan vatten i området kring Risätra och norra Heden. Vamas jobbar på att åtgärda detta.

Berört område: Risätra/norra Heden

Påbörjas: Måndag 9 maj kl 14:45

Åtgärdat: Måndag 9 maj 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580