7 april 2021 till 31 mars 2022 kl. 15.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Hole

På grund av reparation av vattenläcka kommer vi att behöva stänga av vattnet i området kring Kvarnhusvägen och Bönhusvägen. Berörda fastigheter har fått information. Fastigheter i omkringliggande områden kan uppleva störningar i form av dåligt tryck eller missfärgat vatten. Kom ihåg att fylla en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten under dagen för matlagning och hygien

Berört område: Hole

Påbörjas: Den 30 mars kl 09:30

Åtgärdat: Den 30 mars kl 18:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580