26 maj 2021 till 26 maj 2022 kl. 08.00-08.30  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Kläppen

Just nu har vi en driftstörning i vattenleveransen, berörda områden är Mitt i pisten och Horrmundberget. Vamas jobbar för närvarande för att avhjälpa problemet. Vattentankar körs ut till Kläppen för att fylla på reservoarerna under tiden.

Berört område: Kläppen

Påbörjas: Fredag den 31 december

Åtgärdat: Lördag den 1 januari

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580