7 april 2021 till 31 mars 2022 kl. 15.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Stöten

På grund av underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet i området kring Stöten idag kl 09:00. Fastigheter i omkringliggande områden kan uppleva störningar i form av dåligt tryck eller missfärgat vatten.

Berört område: Stöten

Påbörjas: Den 23 november kl 09:00

Åtgärdat: Den 23 november

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580