27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Lindvallen

På grund av en vattenläcka i området runt Klövjevägen i Lindvallen kommer vi att behöva stänga av vattnet under reparationsarbetet. Vamas personal är på plats och arbetet har påbörjats. Fastigheter i omkringliggande områden kan uppleva störningar i form av dåligt tryck och missfärgningar.

Berört område: Lindvallen

Påbörjas: Torsdag den 25 november

Åtgärdat: Torsdag den 25 november kl 15:30

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580