26 maj 2021 till 26 maj 2022 kl. 08.00-08.30  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Stöten

På grund av en avgrävd huvudvattenledning kan vattenleveransen påverkas. Vamas personal är på plats och arbetet har påbörjats.

Berört område: Stöten

Påbörjas: Tisdagen den 9 november kl. 14.20.

Åtgärdat: Beräknas vara åtgärdat sent tisdag kväll.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580