27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Renspolning av vattenledningsnätet

I samband med en större läcksökning i Malung finns risk för driftstörningar i vattenleveransen. Läcksökningen kommer att pågå under flera veckor och berör områden söder om E45, både på östra och västra sidan av älven.

Berört område: Delar av Malungs tätort

Påbörjas: Måndag den 16 augusti

Åtgärdat: Beräknas vara klart i slutet av oktober 2021

Pollex AB kommer under augusti-oktober 2021 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i delar av Malungs tätort..

I området kan missfärgat vatten uppstå i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även visa sig utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Fastigheter i berörda områden kommer att få information i brevlådan dagarna innan spolningen påbörjas.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

 

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580