15 februari 2021 till 31 januari 2022 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka- Hole, Malung

Den tidigare vattenläckan på Bönhusvägen i Malung ska repareras. Boenden i Hole-området kan uppleva dåligt vattentryck eller uteblivet vatten under tiden reparationen. Även boenden i närheten, tex Romarheden och Idbäck kan uppleva driftstörningar.

Berört område: Hole, Malung

Påbörjas: Tisdag 12 oktober kl 13:00

Åtgärdat: Onsdag 13 oktober 13:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580