15 februari 2021 till 31 januari 2022 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka- Hole, Malung

Vi har upptäckt en vattenläcka på Bönhusvägen i Malung. Personal från Vamas är på plats för att undersöka omfattningen. Boenden i Hole-området kan uppleva dåligt vattentryck under tiden. Även boenden i närheten, tex Romarheden och Idbäck kan uppleva missfärgningar och luft i vattnet. Vattenläckan gjorde att många pumpstationer fick dåligt tryck. Spola länge med kallt vatten i kranarna så ska problemet med missfärgningar försvinna.

Berört område: Hole, Malung

Påbörjas: Söndag den 10 oktober

Åtgärdat: Söndag 10 oktober

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580