14 april 2021 till 15 april 2022 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Sörnäs

Fredag den 17 september kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Sörnäs då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen.

Berört område: Sörnäs samt närliggande områden

Påbörjas: Fredag den 17 september kl. 10:00

Åtgärdat: Fredag den 17 september kl. 13:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580