27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Läcksökning Malung

I samband med en större läcksökning i Malung finns risk för driftstörningar i vattenleveransen. Läcksökningen kommer att pågå under flera veckor och berör områden söder om E45, både på östra och västra sidan av älven.

Berört område: Malung, områden söder om E45

Påbörjas: Måndag den 28 juni

Åtgärdat: Ej åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580