27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Vattenläcka Sälfjällstorget

På grund av att en vattenledning har blivit sönderborrad ovanför Bügelhof har det uppstått en stor vattenläcka. Trumman har gått sönder och behöver bytas. Vattnet är avstängt i området för att reparationsarbetet ska kunna fortgå. Vi vet inte hur länge vattnet kommer att vara avstängt i nuläget.

Det finns vatten att hämta på vattenverket i Lindvallen. På utsidan sitter en vattenutkastare. Ta med egna kärl. Adressen är Hemfjällsvägen, se karta nedan

Berört område: Området kring Sälfjällstorget

Påbörjas: Fredagen den 23 juli

Åtgärdat: Ej åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580