15 juni 2021 till 15 juni 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Öje

I samband med driftsättning av nya vattenverket kan tryckförändringar i vattenleverensen uppstå. Arbetet beräknas pågå under tisdag och onsdag.

Berört område: Öje

Påbörjas: Tisdag 15 juni

Åtgärdat: Onsdag 16 juni

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580