2 juni 2021 till 31 maj 2022 kl. 08.00-12.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Ostvägen

Onsdag den 2 juni kan det förekomma viss störning i vattenleverensen för boende på Ostvägen då Malungs elnät utför underhåll på sina ledningar och måste bryta strömmen. Stoppet planeras ta cirka en timme.

Berört område: Ostvägen

Påbörjas: Onsdag den 2 juni kl. 08:00

Åtgärdat: Onsdag den 2 juni kl. 12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580