10 maj 2021 till 29 april 2022 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Lindvallen

På grund av underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet i Lindvallen idag kl. 13:30. När vattnet sätts på igen kan det förekomma tryckförändringar samt missfärgat vatten. Berörda är boende i och kring Lindvallen.

Berört område: Lindvallen

Påbörjas: Måndag den 10 maj kl. 13:30

Åtgärdat: Måndag den 10 maj kl. 21:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580