18 april 2021 till 19 april 2022 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Hemfjällstangen

Måndag den 19 april kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende vid Hemfjällstangen då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen.

Berört område: Hemfjällstangen och närliggande områden

Påbörjas: Måndag den 19 april kl. 09:30

Åtgärdat: Måndag den 19 april kl. 10:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580