14 april 2021 till 31 mars 2022 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott- Sälen

Onsdag den 14 april kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende på Vikhansvägen då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 14:30-15:00

Berört område: Vikhansvägen och närliggande områden

Påbörjas: Den 14 april kl. 14:30

Åtgärdat: Den 14 april kl. 15:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580