12 april 2021 till 12 april 2022 kl. 15.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Sälen

Onsdag den 13 april kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende längs Byvägen då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 13:00-14:00

Berört område: Byvägen och närliggande områden

Påbörjas: Onsdag den 13 april kl. 13:00

Åtgärdat: Onsdag den 14 april kl. 14:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580