12 april 2021 till 31 mars 2021 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Pålhagen

Måndag den 12 april kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende vid Pålhagen då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 14:30-15:00

Berört område: Pålhagen

Påbörjas: Den 12 april kl. 14:30

Åtgärdat: Den 12 april kl. 15:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580