7 april 2021 till 31 mars 2022 kl. 15.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Risätra

På grund av underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet vid gamla skolan i Risätra, idag kl. 15:00.

Berört område: Risätra

Påbörjas: Den 7 april kl. 15:00

Åtgärdat: Den 7 april kl. 17:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580