31 mars 2021 till 31 mars 2022 kl. 07.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Kastarberget

Onsdag den 31mars kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende vid Kastarberget då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 10:00-13:00

Berört område: Boende vid och i närområde av Kastarberget

Påbörjas: Den 31 mars kl. 10:00

Åtgärdat: Den 31 mars kl. 13:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580