24 mars 2021 till 28 februari 2022 kl. 07.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Fiskarheden - Transtrand

Onsdagen den 24 mars kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Fiskarheden till Transtrand då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen till och från, från kl. 08:00-13:30

Berört område: Fiskarheden till Transtrand

Påbörjas: Den 24 mars kl. 08:00

Åtgärdat: Den 24 mars kl.14:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580