17 februari 2021 till 31 januari 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Sälen

Idag kommer vi att utföra underhållsarbete vilket kan medföra tryckförändingar på vattnet under dagen. Boende i och ovan centrum kan komma att bli berörda.

Berört område: Sälens centrum och områden ovan centrum

Påbörjas: Den 17 mars kl. 11:00

Åtgärdat: Den 17 mars Kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580